Obraz s rodostromom

Ide o veľkoformátový obraz vytlačený na materiáli podľa Vášho výberu. Na ňom je vo forme rodostromu znázornený grafický diagram Vašej rodiny a Vašich predkov. Celá kompozícia je obohatená motívmi zo života a pôsobiska Vašich predkov. Každý obraz je originálnym dielom grafika, ktoré vzniká na základe genealogického výskumu.