Historický výskum

Podľa požiadaviek realizujeme historický výskum v sieti verejných archívov na Slovensku a v blízkom zahraničí, podľa zvolenej tematiky. Zaoberáme sa aj prepisom a prekladom historických textov. Výstupy z výskumov publikujeme vo forme výskumných správ, veľkoplošných tabúľ, knižných a iných grafických spracovaní.

Výstupným dielom výskumu je kniha, ktorá nie je monografiou obce, ale je výbornou pomôckou pre poznanie predkov Vašej obce či mesta. Celá kniha je tvorená s rôznych archívnych materiálov a písaná pútavým spôsobom. Obsahuje množstvo vlastných grafických návrhov, ktoré sú prispôsobené obci a jej pomerom či obyvateľstvu, ktoré v nej žije.

Ide o netradičné spracovanie dejín obce, aké tu ešte nebolo so zameraním na ľudí a ich životné príbehy a najmä našich predkov.

Súčasťou každej knihy sú tabule a veľký banner. Tie sú upravené v historickom štýle a nimi si starostovia skrášľujú prostredie obecných úradov a obcí. kde všetci nájdeme mnoho zaujímavých obrázkov, repliky historických dokumentov, ale aj množstvo informácii o ľuďoch, čo tvorili obec celé storočia. Všetci môžeme zistiť, od kedy naša rodina žije v tejto lokalite.