Kontakt

Poštová adresa:

Mgr. Peter Kulan
Hrabovec nad Laborcom 1
067 01 Radvaň nad Laborcom
Okres Humenné

+421 0908 453 261

vydavatelstvo.radices@gmail.com

Číslo účtu IBAN: SK90 8360 5207 0042 0621 6147