Rodokmeň

Túžite spoznať svojich predkov, ich minulosť, život, životné povolanie, majetkové pomery či pôvod? Kam až siahajú Vaše korene? Čo všetko sa ukrýva za tajomstvom minulosti? Na tieto otázky a na mnoho ďalších Vám viem nájsť odpoveď. Mnohých ľudí okolo nás zaujíma história vlastnej rodiny a vlastných predkov. Chceli by sme vedieť kde žili, čím v živote boli, ako zomreli, aký bol ich životný príbeh. V celom svete dnes narastá záujem o poznanie histórie vlastného rodu. Príčiny môžu byť rôzne. Častokrát je to potreba dokladovania dedičských vzťahov, inokedy túžba po poznaní, či máme významných alebo šľachtických predkov. Najčastejšie je to však prirodzená zvedavosť a snaha poznať predkov. Zistíme viac o ľuďoch, bez ktorých by sme tu dnes my súčasníci a naši potomkovia neboli. Ak poznáme svojich predkov, ich život a prácu, budeme si viac vážiť ich snaženia, budeme viac cítiť ich bolesti a straty, ktoré v živote utrpeli a budeme môcť byť hrdí na to, že prežili. A možno to v dobrom ovplyvní aj ten náš život.

Tvorbe rodokmeňov a profesinálnemu genealogickému výskumu sa venujem už viac ako 10 rokov. Mám skúsenosti v bádaní po predkoch nie len na Slovensku, ale aj v Českej Republike, Poľsku, Maďarsku a Ukrajine.

Kto si objednáva rodokmeň?

Rodokmeň si u mňa objednávajú klienti, hľadajúci netradičný a významný dar pre svoju rodinu pri významných rodinných udalostiach ako výročie svadby či okrúhle narodeniny. Druhá časť klientov sú ľudia túžiaci po poznaní vlastných predkov a zistení odkiaľ vlastne pochádzajú.

Konečný rodinný klenot

Súčasťou každého výskumu, ktorý spracovávam, je výstup v podobe rodinnej knihy – kroniky, ktorá obsahuje všetky nájdené záznamy a dokumetny o rodine. Nenájdete tu len matričné záznamy, ale aj záznamy o predkoch, ktoré sa nachádzajú v urbároch, rôznych súpisoch, majetkových knihách, školských knihách, vojenských archívoch, archívoch emigrantov do USA a podobne. Týmto komplexným dielom zachováte ďalším generáciam neoceniteľnú pamiatku na celú rodinu.

Teším sa na spoluprácu pri tvorbe Vášho rodokmeňa!

Mgr. Peter Kulan

historik, archivár, genealóg