Digitalizácia archívnych prameňov Zemplínskej župy

Digitalizácia archívnych prameňov Zemplínskej župy

Projekt má za úlohu spracovať a širokej odbornej i laickej verejnosti sprístupniť historické a archívne pramene obyvateľov jednotlivých obcí z obdobia 18. a 19. storočia. Táto žiadosť zahŕňa prvú etapu projektu, ktorá bude obsahovať spracovanie, digitalizáciu a prezentáciu prameňov Zemplínskej župy bývalého Uhorska, obce okresu Humenné, Vranov nad Topľou a Medzilaborce. Projekt je zameraný na hľadanie prameňov, kde sa spomínajú konkrétny ľudia z obce, ich zvyky a tradície, ktoré vykonávali. Už z predchádzajúcich súkromných výskumov som zistil, že sa v mnohých obciach nachádzali rôzne dielne, napríklad kováčske, hrnčiarske či dielne na pálenie tehál. V nich boli vyrábané rôzne predmety každodennej potreby, ale aj umelecké predmety a ornamenty typické pre skúmané oblasti. Tieto predmety ľudia často krát predávali na trhoch, alebo si nimi skrášľovali domácnosti. Cieľom je nájsť stopy po týchto dávnych umeleckých profesiách a predstaviť ich širšej verejnosti a obyvateľom nie len skúmaných obcí, ale aj záujemcom o folklór a tradičnú ľudovú kultúru predkov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia